Go to: Contingut » | Main menu » | Information menu »


Secondary menu

PTU - Transformadors d'ultra-aïllament monofàsics IP-20

Alt grau d'aïllament galvànic i filtratge de pertorbacions. Entrada 230 V • Sortida 230 V.

Sèrie: 
PTU
Transformadors d'ultra-aïllament monofàsics
Si necessita més informació ens pot contactar. Si no està registrat, es pot registrar aquí
  • Transformador amb un alt grau d'aïllament galvànic i filtrat de pertorbacions

Productes en aquesta família

Referència Descripció Potència T. Entrada T. Sortida
PTU1P25 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 25 VA 230 V 230 V
PTU1P40 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 40 VA 230 V 230 V
PTU1P63 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 63 VA 230 V 230 V
PTU1P100 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 100 VA 230 V 230 V
PTU1P160 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 160 VA 230 V 230 V
PTU1P200 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 200 VA 230 V 230 V
PTU1P250 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 250 VA 230 V 230 V
PTU1P315 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 315 VA 230 V 230 V
PTU1P400 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 400 VA 230 V 230 V
PTU1P500 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 500 VA 230 V 230 V
PTU1P630 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 630 VA 230 V 230 V
PTU1P800 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 800 VA 230 V 230 V
PTU1P1000 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 1000 VA 230 V 230 V
PTU1P1250 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 1250 VA 230 V 230 V
PTU1P1600 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 1600 VA 230 V 230 V
PTU1P2000 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 2000 VA 230 V 230 V
PTU1P2500 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 2500 VA 230 V 230 V
PTU1P3150 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 3150 VA 230 V 230 V
PTU1P4000 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 4000 VA 230 V 230 V
PTU3P25 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 25 VA 230 V 230 V
PTU3P40 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 40 VA 230 V 230 V
PTU3P63 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 63 VA 230 V 230 V
PTU3P100 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 100 VA 230 V 230 V
PTU3P160 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 160 VA 230 V 230 V
PTU3P200 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 200 VA 230 V 230 V
PTU3P250 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 250 VA 230 V 230 V
PTU3P315 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 315 VA 230 V 230 V
PTU3P400 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 400 VA 230 V 230 V
PTU3P500 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 500 VA 230 V 230 V
PTU3P800 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 800 VA 230 V 230 V
PTU3P1000 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 1000 VA 230 V 230 V
PTU3P1250 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 1250 VA 230 V 230 V
PTU3P1600 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 1600 VA 230 V 230 V
PTU3P2000 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 2000 VA 230 V 230 V
PTU3P2500 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 2500 VA 230 V 230 V
PTU3P3150 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 3150 VA 230 V 230 V
PTU3P4000 PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament 4000 VA 230 V 230 V

Dimensions i pesos

Referència Potència Dimensions mm Pes kg Fig
A B C D E Ø
PTU1P25 25 VA 69 92 80 79 45 5 0.65 1
PTU1P40 40 VA 69 92 80 79 45 5 0.87 1
PTU1P63 63 VA 84 101 98 88 55 5 1.1 1
PTU1P100 100 VA 84 101 98 88 55 5 1.6 1
PTU1P160 160 VA 106 123 118 110 74 5 2.3 1
PTU1P200 200 VA 106 123 118 110 74 5 2.8 1
PTU1P250 250 VA 106 123 118 110 74 5 3.6 1
PTU1P315 315 VA 118 138 131 121 88 6 4.1 1
PTU1P400 400 VA 118 138 131 121 88 6 4.8 1
PTU1P500 500 VA 136 162 156 145 104 6 7.6 1
PTU1P630 630 VA 136 162 156 145 104 6 7.8 1
PTU1P800 800 VA 136 162 156 145 104 6 8.7 1
PTU1P1000 1000 VA 136 162 180 145 104 6 9.6 1
PTU1P1250 1250 VA 214 225 284 195 175 7 16.6 2
PTU1P1600 1600 VA 214 225 284 195 175 7 20.8 2
PTU1P2000 2000 VA 214 225 284 195 175 7 25.9 2
PTU1P2500 2500 VA 214 225 284 195 175 7 28.7 2
PTU1P3150 3150 VA 247 260 349 233 223 7 36.7 2
PTU1P4000 4000 VA 247 260 349 233 223 7 43.5 2
PTU3P25 25 VA 69 92 80 79 45 5 0.87 1
PTU3P40 40 VA 84 101 98 88 55 5 1.1 1
PTU3P63 63 VA 84 101 98 88 55 5 1.6 1
PTU3P100 100 VA 106 123 118 110 74 5 2.3 1
PTU3P160 160 VA 106 123 118 110 74 5 2.8 1
PTU3P200 200 VA 106 123 118 110 74 5 3.6 1
PTU3P250 250 VA 118 138 131 121 88 6 4.1 1
PTU3P315 315 VA 118 138 131 121 88 6 4.8 1
PTU3P400 400 VA 136 162 156 145 104 6 7.6 1
PTU3P500 500 VA 136 162 156 145 104 6 7.8 1
PTU3P800 800 VA 136 162 180 145 104 6 9.6 1
PTU3P1000 1000 VA 214 225 284 195 175 7 16.6 2
PTU3P1250 1250 VA 214 225 284 195 175 7 20.8
PTU3P1600 1600 VA 214 225 284 195 175 7 25.9 2
PTU3P2000 2000 VA 214 225 284 195 175 7 28.7 2
PTU3P2500 2500 VA 247 260 349 233 223 7 36.7 2
PTU3P3150 3150 VA 247 260 349 233 223 7 43.8 2
PTU3P4000 4000 VA 247 260 349 233 223 7 56.1 2

Característiques tècniques

Aïllants  Classe B - 130º C
Atenuació a 10kHz Serie PTU1P: 65 dB
Serie PTU3P: 80 dB
Bobinat Clase HC - 200ºC
Envolvent Caixa en polímer d'última generació ignífuga V-0 segons UL94 fins 1000 VA
Caixa metàl.lica pintada epoxi poliéster a partir de 1600 VA
Freqüències  50-60 Hz
Grau de Protecció IP-20
Inclou PTU1P: con 1 pantalla electrostàtica
PTU3P: con 3 pantalles electrostàtiques
Normes IEC/EN/UNE-EN 61558 CE
Protecció Classe I i classe II (seleccionable) fins 1000 VA
Classe I a partir de 1600 VA
Tensió de Prova 4 kV (1 min, 50 Hz) entre primari i secundari
4 kV (1 min, 50 Hz) entre primari i massa
4 kV (1 min, 50 Hz) entre secundari i massa

Arxius relacionats

S'ha de registrar o entrar al seu compte per veure tota la informació disponible d'aquest producte.
CE per a P-PIP-PIPZ-PTU1P-PTU3P

Sectors d'aplicació d'interès especial