Go to: Contingut » | Main menu » | Information menu »


Secondary menu

QTU - Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat

Transformador amb d'alt nivell d'aïllament galvànic i atenuació de pertorbacions .
D'entrada 230 V · Sortida 230 V.

Sèrie: 
QTU
Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat
Si necessita més informació ens pot contactar. Si no està registrat, es pot registrar aquí
 • NOU!
 • Transformador amb alt nivell d'aïllament galvànic i atenuació de pertorbacions
 • Disseny nou amb millor resina
 • Transformador amb envolvent de polímer d'última tecnologia, no-inflamable V-0 segons la UL94
 • Les parts amb risc de contacte elèctric no són accessibles per l'usuari
 • Avantatges de l'ús de la resina:
  • Protecció contra ambients corrosius
  • Apropiats per nivells de vibracó elevats
  • No es degrada el bobinat d'aïllament degut als pics de corrent
  • Reducció de soroll i de vibracions internes

Productes en aquesta família

Referència Descripció Potència T.E T.S
QTU1P25 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 25 VA 230 V 230 V
QTU1P40 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 40 VA 230 V 230 V
QTU1P63 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 63 VA 230 V 230 V
QTU1P100 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 100 VA 230 V 230 V
QTU1P160 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 160 VA 230 V 230 V
QTU1P200 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 200 VA 230 V 230 V
QTU1P250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 250 VA 230 V 230 V
QTU1P315 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 315 VA 230 V 230 V
QTU1P400 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 400 VA 230 V 230 V
QTU1P500 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 500 VA 230 V 230 V
QTU1P630 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 630 VA 230 V 230 V
QTU1P800 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 800 VA 230 V 230 V
QTU1P1000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1000 VA 230 V 230 V
QTU1P1250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1250 VA 230 V 230 V
QTU1P1600 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1600 VA 230 V 230 V
QTU1P2000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 2000 VA 230 V 230 V
QTU1P2500 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 2500 VA 230 V 230 V
QTU3P25 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 25 VA 230 V 230 V
QTU3P40 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 40 VA 230 V 230 V
QTU3P63 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 63 VA 230 V 230 V
QTU3P100 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 100 VA 230 V 230 V
QTU3P160 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 160 VA 230 V 230 V
QTU3P200 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 200 VA 230 V 230 V
QTU3P250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 250 VA 230 V 230 V
QTU3P315 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 315 VA 230 V 230 V
QTU3P400 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 400 VA 230 V 230 V
QTU3P500 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 500 VA 230 V 230 V
QTU3P630 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 630 VA 230 V 230 V
QTU3P800 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 800 VA 230 V 230 V
QTU3P1000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1000 VA 230 V 230 V
QTU3P1250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1250 VA 230 V 230 V
QTU3P1600 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1600 VA 230 V 230 V
QTU3P2000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 2000 VA 230 V 230 V

Dimensions i pesos

Referència Descripció Potència Dimensions mm Pes kg Fig
A B C D E Ø
QTU1P25 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 25 VA 69 92 80 79 45 5 0.79 1
QTU1P40 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 40 VA 69 92 80 79 45 5 0.94 1
QTU1P63 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 63 VA 84 101 98 88 55 5 1.4 1
QTU1P100 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 100 VA 84 101 98 88 55 5 1.8 1
QTU1P160 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 160 VA 106 123 118 110 74 5 2.9 1
QTU1P200 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 200 VA 106 123 118 110 74 5 3.4 1
QTU1P250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 250 VA 106 123 118 110 74 5 4 1
QTU1P315 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 315 VA 118 138 131 121 88 6 5 1
QTU1P400 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 400 VA 118 138 131 121 88 6 5.5 1
QTU1P500 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 500 VA 136 162 156 145 104 6 8.7 1
QTU1P630 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 630 VA 136 162 156 145 104 6 8.8 1
QTU1P800 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 800 VA 136 162 156 145 104 6 9.7 1
QTU1P1000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1000 VA 136 162 180 145 104 6 10.5 1
QTU1P1250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1250 VA 233 241 244 219 175 7 25.6 2
QTU1P1600 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1600 VA 233 241 274 219 175 7 30 2
QTU1P2000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 2000 VA 233 241 314 219 175 7 37.6 2
QTU1P2500 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 2500 VA 233 241 314 219 175 7 38.5 2
QTU3P25 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 25 VA 69 92 80 79 45 5 0.94 1
QTU3P40 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 40 VA 84 101 98 88 55 5 1.4 1
QTU3P63 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 63 VA 84 101 98 88 55 5 1.8 1
QTU3P100 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 100 VA 106 123 118 110 74 5 2.9 1
QTU3P160 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 160 VA 106 123 118 110 74 5 3.4 1
QTU3P200 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 200 VA 106 123 118 110 74 5 4 1
QTU3P250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 250 VA 118 138 131 121 88 6 5 1
QTU3P315 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 315 VA 118 138 131 121 88 6 5.5 1
QTU3P400 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 400 VA 136 162 156 145 104 6 8.7 1
QTU3P500 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 500 VA 136 162 156 145 104 6 8.8 1
QTU3P630 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 630 VA 136 162 156 145 104 6 9.7 1
QTU3P800 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 800 VA 136 162 180 145 104 6 10.5 1
QTU3P1000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1000 VA 233 241 244 219 175 7 25.6 2
QTU3P1250 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1250 VA 233 241 274 219 175 7 30 2
QTU3P1600 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 1600 VA 233 241 314 219 175 7 37.6 2
QTU3P2000 Transformador de ultra-aïllament monofàsic encapsulat IP-20 tropicalitzat 2000 VA 233 241 314 219 175 7 7 38.5 2

Característiques tècniques

Aïllament Classe B - 130º C
Atenuació a 10 kHz Series QTU1P: 65 dB
Series QTU3P: 80 dB
Bobinat Classe HC - 200ºC
Envolvent Polímer d'última tecnologia, no inflamable V-0 segons la UL94
Freqüència 50-60 Hz
Grau de protecció IP-20
Inclou QTU1P: amb 1 pantalla electrostàtica i  LED indicatiu
QTU3P: amb 3 pantalles electrostàtiques i  LED indicatiu
Normes IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Protectió Classe I i Classe II (seleccionable)
Test de prova 4 kV (1 min, 50 Hz)
Observacions:Encapsulat de resina i tropicalitzat
 • Càrrega de resina
 • L'únic transformador del mercat capàs de muntar-lo com  Classe I i Class II
 •  LED de senyalització
 • Transformador construït amb Polímer d'última tecnologia, no inflamable  V-0 d'acord amb la  UL94
 • Les parts de risc elèctric no són accessibles per l'usuari
S'ha de registrar o entrar al seu compte per veure tota la informació disponible d'aquest producte.