Go to: Contingut » | Main menu » | Information menu »


Secondary menu

Instal·ladors

Electrical installations and switchgears

Productes adaptats a les necessitats pròpies d’instal·lacions i quadres elèctrics.

Durant més de 45 anys hem estat un referent en quant a la conversió i l’aïllament de la tensió. Nostres productes estan adaptats a les exigències de les instal·lacions de quadres elèctrics, donant solucions innovadores a les instal·lacions dels equips i facilitats per realitzar les connexions,  permetent el muntatge d’una instal·lació elèctrica.

Productes relacionats:

Serie P    Serie PTU    Serie PTM    Serie N    Serie TU    Serie TM    Serie TT (TTX, TTW, TTZ
Serie TK (TKX, TKW, TKZ)    Serie TTK (TTKX, TTKW, TTKZ)    Serie AUT (AUTX, AUTW, AUTZ)

Sol·licitud de productes especials:

Transformador | Inductancia