Go to: Contingut » | Main menu » | Information menu »


Secondary menu

Qualitat de l'energia elèctrica

Filtres, compensadors, transformadors, estabilitzadors de tensió, inductàncies, entre moltes altres solucions.

Anys d'especialització en la fabricació d'elements inductius i un experimentat departament tècnic són la nostra base a la recerca de solucions a la millora de la qualitat de l'energia elèctrica. Fruit d'aquestes investigacions, podem oferir filtres i compensadors destinats a la reducció d'harmònics, transformadors dissenyats per suportar els harmònics, estabilitzadors de tensió, inductàncies, entre moltes altres solucions.

Productes relacionats:


Compensadors d'harmònics (solucions):
C10D/C20D C10D/C22D C25D C30D C10F C20F

Inductàncies de línia, inductàncies per a bateries de condensadors i filtres de sortida:
Sèrie RTL Sèrie RTLX Sèrie RTFX Sèrie RTOX Sèrie FTOX

Sol·licitud de productes especials:

Inductància de rebuig per condensadors | Inductància